loader image

Szkolenia

Prowadzimy profesjonalne szkolenia lotów w zasięgu wzroku, ucząc jak wyrobić w sobie nawyki, które pozwolą precyzyjnie kierować dronem i zapobiec jego zderzeniom z innymi przedmiotami.

Loty w zasięgu wzroku

Loty poza zasięgiem wzroku

Przygotowanie do egzaminu Państwowego

Loty poza zasięgiem wzroku

Loty poza zasięgiem wzroku – BVLOS to aktualnie podstawa profesjonalnego wykorzystania dronów. Operator filmujący wydarzenie lub przeprowadzający inspekcję musi kierować się tym co widzi na ekranie, nie zaś własnymi zmysłami, nawet gdyby dron pozostawał w zasięgu wzroku.

Na szczęście zadanie nie jest tak trudne jak mogłoby się wydawać, a potencjalni użytkownicy mogą wykorzystać doświadczenia zdobyte na symulatorach czy w grach komputerowych. Tak, lotów BVLOS można nauczyć się samodzielnie, zwłaszcza gdy ma się do dyspozycji kilka dronów, które można uszkodzić. Podobnie jednak jak z prowadzeniem samochodu – zdecydowanie lepiej skorzystać z pomocy instruktora.
Uczymy jak precyzyjnie sterować dronem poza zasięgiem wzroku. Filmować, wybierać najlepszą pozycję, wykonywać skomplikowane czynności, dokonywać przelotów na maksymalnej prędkości i korygować lot ze względu na warunki atmosferyczne.

Loty w zasięgu wzroku

VLOS czyli loty w zasięgu wzroku to najprostsze z zadań dla pilota dronów. Przecież właściwie nie różnią się niczym od kierowania modelem samolotu lub śmigłowca. Tylko dlaczego zdecydowana większość uszkodzeń dronów i wypadków przez nie powodowanych pojawia się gdy urządzenie znajduje się w zasięgu wzroku operatora? Winna jest nasza percepcja. O ile dron oddala się od operatora, ten nawet bez przeszkolenia może przewidzieć jego ruchy i sterować poprawnie. Kiedy jednak dron przybliża się lub porusza precyzyjnie, operator musi najpierw wykonać w pamięci odpowiednią operację logiczną, a dopiero potem przesłać polecenie za pomocą urządzenia sterującego. Jeśli nie ma odpowiednich nawyków – po prostu nie zdąży, a kierowany przez niego dron zderzy się z przeszkodą lub poleci w nieprawidłowym kierunku.

Prowadzimy profesjonalne szkolenia lotów w zasięgu wzroku, ucząc jak wyrobić w sobie nawyki, które pozwolą precyzyjnie kierować dronem i zapobiec jego zderzeniom z innymi przedmiotami. Nauczymy Cię jak sterować dronem jednocześnie poruszając się, co zrobić w wypadku nagłej utraty widoczności, jak reagować na warunki atmosferyczne i ograniczyć ryzyko zderzenia do minimum.

Przygotowanie do testów

Uprawnienia do kierowania dronem (UAVO) są Ci potrzebne jedynie wówczas gdy zamierzasz wykorzystywać drony w sposób profesjonalny: filmować wydarzenia masowe, przeprowadzać inspekcje trakcji kolejowej, wykonywać dokumentację budynków itd.
Co roku pojawiają się nowe profesje, w których uprawnienia do kierowania dronami są potrzebne lub wręcz niezbędne. Na sprawnych operatorów jest coraz większe zapotrzebowanie i spoczywa na nich coraz większa odpowiedzialność za sprzęt. To oznacza, że na kierowaniu dronami można dobrze zarabiać, a jednocześnie robić to co się lubi.
Trzeba mieć jednak odpowiedni papierek, a by go zdobyć musisz zdać egzamin państwowy.

My przygotujemy Cię, dając Ci wszelkie podstawy teoretyczne i praktyczne by zdobyć uprawnienia UAVO – Unmanned Air Vehicle Operator. Jeśli masz ambicje przygotujemy Cie także do egzaminu instruktorskiego INS. Może nawet zaproponujemy Ci pracę jeśli zdasz go z bardzo dobrym wynikiem.

W czym możemy ci pomóc?